Dětské skupiny Na Zelené louce

CENÍK ÚHRADY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHOCeník platný od 1. května 2022

ŠKOLNÉ:

Docházka dítěte do dětské skupiny od 1. května 2022: 3.940,- Kč
Docházka dítěte do dětské skupiny - SOUROZENEC: 3.600,- Kč
Docházka dítěte do dětské skupiny - NÁHRADNÍK: 3.600,- Kč

Cena za měsíc docházky do dětské skupiny nezahrnuje stravu.


STRAVNÉ:

Cena stravy: 80,- Kč/den

Stravné zahrnuje 2 svačiny, oběd o dvou chodech a denní pitný režim.

Cena stravy na každý měsíc je přepočítávána dle počtu skutečně odchozených dní v měsíci.