Dětské skupiny Na Zelené louce

Organizace školního roku 2019/20207.00 - 8.30 příchod dětí
  
7.00 - 9.00 práce s Montessori pomůckami
  
9.00 - 9.30 svačina
  
9.30 - 10.30 ELIPSA
  
10.45 - 12.00 pobyt venku
  
12.00 - 12.30 oběd
  
12.30 - 13.00 děti s půldenní docházkou mohou být vyzvednuty ve třídě
  
13.00 - 14.30 spinkání a odpočinek ve třídě
  
14.30 - 16.30 děti mohou pracovat s některými montessori materiály, dále také např. s Legem, Kaplou či odpočívat; průběžná svačina, možnost vyzvedávání dětí