Dětské skupiny Na Zelené louce

Organizace školního roku 2019/2020PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Dětské skupiny Na Zelené louce se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací pro lidi s hendikepem a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( zákon o přístupnosti).


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky / mobilní aplikaci: https://www.montessoriplzen.cz/
STAV SOULADU

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.


Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.
VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 15.8.2020


Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu a dle vzoru prohlášení o přístupnosti také dle MVČR.


Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením třetí strany a to provozovatelem webových stránek. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu.
PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto internetové stránky provozují Dětské skupiny Na Zelené louce. Webové stránky využívají rozhraní vytvořené společností 4every.cz.
ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Dětské skupiny Na Zelené louce májí za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).
Kontakt na správce obsahu

Dětské skupiny Na Zelené louce
Montessori Plzeň, spolek
K Zelené louce 90, 301 00 Plzeň – Valcha
telefon: +420 703 146 265
email: info@montessoriplzen.cz
Kontakt na technického provozovatele internetových stránek

4every.cz - Stanislav Janovský
Ejpovická 19, Plzeň
telefon: 608 17 15 19
email: info@4every.cz
POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:


Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz