Dětské skupiny Na Zelené louce

Operační program zaměstnanosti


EU zaměstnanost
Název projektu: DS Monte Plzeň 2

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016147

Doba realizace projektu: 1. 5. 2020 až 30. 4. 2022


Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Plzeň a jejího okolí.


Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Plzni a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.


Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.


EU zaměstnanost
Název projektu: Montessori Plzeň 2

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016148

Doba realizace projektu: 1. 5. 2020 až 30. 4. 2022


Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu“.


Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Plzeň a jejího okolí


Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Plzni a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.


Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.