Dětská skupina DS Montessori Plasy

Operační program - Vybudování dětských skupin


EU zaměstnanost
Název projektu: DS Montessori Plasy
Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/23_049/0001682
Doba realizace projektu: 1.4.2023 až 15.10.2024

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_23_049 s názvem „Vybudování dětských skupin (1)“.


Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Plasy a jejího okolí.


Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Plasích a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.


Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.


Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost plus.