Dětská skupina DS Montessori Plasy

Operační program zaměstnanosti


EU zaměstnanost
 Operační program Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“) ze dne 12. 5. 2023 na realizaci projektu DS Montessori Plasy registrační číslo CZ.03.01.02/00/23_049/0001682.