Dětské skupiny Na Zelené louce

Náš tým


Mgr. Pavla Kemrová

pečující osoba


2021 – PF ZČU v Plzni – Předškolní a mimoškolní pedagogika
2018 - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
2009 - PF ZČU v Plzni - Sociální politika a sociální práce
2007 – PF ZČU v Plzni – Sociální péče
od 2017 - lektorka kurzu Logohrátky

Email: kemrova@montessoriplzen.cz

Kateřina Hardeggerová DiS

pečující osoba s kvalifikací chůva


Maturita Obchodní akademie 2014
Absolutorium VOŠ a SPŠE Plzeň 2017
asistentka trenéra při vedení kroužku karate pro děti od 4 do 7 let
2020 kurz chůvy

Email: hardeggerova@montessoriplzen.cz

Sára Brabcová

pečující osoba a lektorka jógy


2019 – maturita na Masarykovo gymnáziu v Plzni
2020 – kurz chůvy pro děti do zahájení školní docházky
od 2019 – studentka na ZČU FPE – obor Učitelství pro MŠ
Od 2015 – instruktorka na letních táborech v JS Radčice, asistent fyzioterapeuta při dětské hipoterapii
Od 2020 – lektorka dětské jógy

Email: brabcova@montessoriplzen.cz

Kateřina Maršálková

pečující osoba s kvalifikací chůva


2021 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Email: marsalkova@montessoriplzen.cz

Marie Kadlecová

Poradce pro tělovýchovné aktivity


Mgr. Andrea Hammadbachir

lektorka AJ


2005 FP ZČU v Plzni, obor AJ a FJ

Lucie Jílková

pečující osoba s kvalifikací chůva


2021 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Ljubov Zinchenko

Školnice


2010 maturitní zkouška na Poltavském hudebním učilišti