Dětská skupina DS Montessori Plasy


Dětská skupina DS Montessori Plasy

V září 2023 otevíráme dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí ve věku 3 - 6 let, mladší děti budou přijímány individuálně na základě osobní konzultace. Vybudování a provoz dětské skupiny je podpořeno dotací MPSV pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku.. Navazujeme na naší zkušenost se zřízením a provozem Mateřské školy Montessori v centru Plzně, s provozem matěřské školy v Chotíkově a dětskými skupinami v Plzni na Valše. Vedení a přístup k dětem bude v duchu principů výchovy Marie Montessori. Předpokládáme, že dětská skupina v Plasích vyplní nedostatečnou kapacitu pro děti předškolního věku v Plasích a okolí.

Ve školce vytváříme kvalitní prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál v duchu myšlenky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Při výuce, v níž převládá učení skrze proces pozorování, manipulace s pomůckami, individuální i skupinová práce, jsou zapojovány všechny smysly. Dítě vstřebává informace vlastním tempem a bez tlaku.