Dětské skupiny Na Zelené louce

K Zelené louce 90, Plzeň – Valcha

Denní režim


7.00 - 8.30 příchod dětí
7.00 - 9.00 práce s Montessori pomůckami
9.00 - 9.30 svačina
9.30 - 10.30 ELIPSA
10.45 - 12.00 pobyt venku
12.00 - 12.30 oběd
12.30 - 13.00 děti s půldenní docházkou mohou být vyzvednuty ve třídě
13.00 - 14.30 spinkání a odpočinek ve třídě
14.30 - 16.30 děti mohou pracovat s některými montessori materiály, dále také např. s Legem, Kaplou či odpočívat; průběžná svačina, možnost vyzvedávání dětí